Новини
„Етикети" в АКСТЪР ОФИС
17.05.2016
Както е известно, системата за документооборот и управление на административните процеси АКСТЪР ОФИС разполага с „екстра”, която позволява на заявителя на услуга да получава информация за хода на изпълнението на преписката му в администрацията. Възможно е информацията да бъде:
  • Кратка, получавана от т. нар.“ Кратка деловодна справка“, и показваща дали процедурата по обработка на документа е завършена или се работи по нея в момента;
  • Разширена, получавана от модула „Разширена деловодна справка”, която позволява детайлно да се проследява хода на документа в самата администрация. (Това е отделен модул на системата).
Новата възможност на системите АКСТЪР, обявена на 16.04.2016 от Софтуерна група АКСТЪР позволява при регистрацията на документ да се отпечатва върху етикетен принтер(че) следната информация:
/assets/thumbnail/Barkod.jpg
Основният надпис показва коя е администрацията, под какъв номер и на коя дата е регистриран входящият документ.
Линкът, под основния надпис показва адреса на уеб страницата на администрацията, чрез която всеки гражданин или фирма може да направи справка за своя подаден в администрацията документ. Персоналния код под линка  (STR19F7 на картинката) осигурява на заявителя на услуга ограничен достъп до данните на неговата преписка.
Баркодът в долната част на етикета позволява на служител с помощта на баркод четец да получи мигновен и директен достъп до преписката в системата АКСТЪР ОФИС. Това се извършва от работно място на АКСТЪР ОФИС снабдено с четец на баркод.
QR кодът в лявата горна част на етикета позволява на гражданите, които имат смартфон, директно да отворят портала на общината и да получат предлагащата от администрацията „кратка” или „разширена” деловодна справка.
За реализация на новата  възможност  е необходимо:
  1. Всяко деловодно работно място да се снабди с етикетен принтер.
  2. Необходимо е  да се инсталирана актуална версия на системата АКСТЪР ОФИС (с платено гаранционно обслужване за 2016 г.)