Новини
Нови предложения от Софтуерна група "Акстър"
25.09.2017

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Държавна агенция „Електронно управление“ за въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии в работата на администрациите.

С цел да се ускори процесът по въвеждане на електронен обмен на документи и предоставяне на електронни административни услуги обявяваме следната преференция:

Всяка администрация, която ползва системата АКСТЪР ОФИС и която успешно се включи в електронния обмен на документи до 30 октомври 2017 г., получава право на безплатно ползване на системата „АКСТЪР е-УСЛУГИ“ до 01.04.2018 г. 

Преференцията осигурява възможност на:

  1. Областните администрации да ползват 10 (десет) от най-често използваните/предоставяни електронни административни услуги. Списък с услугите може да видите тук.
  2. Общинските администрации да ползват 20 (двадесет) от най-често използвани/предоставяни електронни административни услуги. Списък с услугите може да видите тук.
 

Всяка общинска или областна администрация, която иска да се възползва от преференцията, моля да направи заявка в секцията „Акстър“ на адрес: тук или на мейл: office@acstre.com .

Технологията за включване в електронния обмен на документи може да се види https://e-gov.bg/bg/119, а помощ можете да получите на телефон (02)965-3469.

Предложението важи до 30.10.2017 г.

С уважение:

Софтуерна група АКСТЪР