Работно време през празничните дни
20.12.2018

Уважаеми колеги,

Във връзка с преустановяване достъпа до всички сгради на Технически университет София в периода 27.12.2018 - 31.12.2018, Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочените дати.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера ...


Важно!!! Нулиране на новата година
18.12.2018

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:


Смяна на лятното часово време
29.10.2018

Уважаеми колеги,

 

Както е известно на 28.10.2018 г. бе  извършена смяна на лятното часово време с астрономическото – часовникът бе върнат един час назад.

 

Припомняме, че системите от фамилията АКСТЪР изискват времето на сървъра да е много близко до времето на работните станции. Това означава, че както времето на сървъра, така и времето на всяка работна станция трябва да бъде коригирано. Обикновено това е настроено да става автоматично.

 

Ако сървърът Ви не е настроен сам да сменя времето, Вие трябва да го смените, за да могат системите да работят.

 

Ако работна станция има проблеми със стартирането – най-вероятно времето й не е актуализирано.

 

В случай, че имате проблеми – позвънете в Центъра за обслужване на клиенти АКСТЪР (тел. 02-9653469; 02-9652424; 02-965-2422 за да Ви бъде оказана дистанционна помощ.

 

Екип  на СГ АКСТЪР


Във връзка със запитвания за работа с електронни документи
16.10.2018

Уважаеми колеги,

Във връзка със запитванията как ще се работи с електронни документи и трябва ли да се разпечатва входящия електронен документ, за да може да бъде обработен от Ръководителя (Кмета), Ви информираме:

  1. Очакваме в най-кратко време да се приеме Наредба за вътрешния оборот на електронни документи в администрацията. Тя ще съдържа основните принципи за работа с електронни и като изключение с хартиени документи. Наредба ще определи посоката и темпа на реализация на електронното управление в следващите години.
  2. Според чл. 2 ал. 1 от проекта на Наредбата се изисква всеки ръководител да утвърди вътрешни правила за организацията на оборота на документите, съответстващи на спецификата на дейността и структурата на администрацията.

 

Софтуерна група АКСТЪР ще съдейства на ....


На вниманието на секретарите на общините
05.10.2018

Модули в подкрепа на електронното управление

 

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Правителството на Република България за пълноценно използване на възможностите на електронното управление в административната дейност.

Във връзка с наближаване срока за преустановяване на хартиения обмен на документи между администрациите (01.11.2018 г.) и необходимостта от преминаване към безхартиен, представяме на Вашето внимание следните модули и услуги:

  1. АКСТЪР PKI: Система за управление на вътрешно ведомствени е-подписи за служителите. Това е най-евтиният начин всеки служител да се сдобие с пълноценен електронен подпис и да подписва документи в съответствие с Наредбата за електронни удостоверения в администрациите.
  2. АКСТЪР е-съгласуване: Модул за електронно съгласуване на документи, интегриран към системата „АКСТЪР ОФИС

Двете системи позволяват да се реализира цикъла на безхартиения документооборот вътре в администрацията.

  1. АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ: Комплект от 20-те най-често използвани електронни административни услуги, успешно внедрени в повече от 20 администрации. auslugi.com
  2. АКСТЪР УЕБ ОФИС: Уеб базирано разширение на АКСТЪР ОФИС, чрез което отдалечени офиси и офиси на второстепенни разпоредители могат да се включат към системата АКСТЪР ОФИС на организацията, с цел осъществяване на обмен на електронни документи.

Модулите се предлагат по технологията „софтуер като услуга” с минимална месечна такса и с възможност за прекратяване използването им, без неустойки.

Заявките могат да се направят през контактната форма на сайта ни https://acstre.com/, e-mail: office@acstre.com или тел. 02/9653469 и 02/9652424.


Още няколко стъпки по пътеката на електронното управление
14.09.2018

Уважаеми колеги,

Както е известно след 01.11.2018 г. ще бъде преустановен обменът на хартиени документи между администрациите. Повече от 470 администрации вече са включени в СЕОС и успешно започват да обменят документи. Електронни документи вече се изпращат и получават в администрациите по електронен път, но вероятно са възникнали и ще възникват и множество въпроси:
•    Каква е готовността на конкретната администрацията?
•    Знаят ли служителите какво да правят?
•    Смятат ли ръководителите, че са установили правилната технология на работата.
•    Могат ли те да я прилагат и да се възползват от нея.?
•    Смятат ли, юристите, че внедрените технологии отговарят на нормативната уредба?

Електронното управление не може да се постигне с еднократен акт или с директива, още по-малко със заплахи и наказания. Това е достатъчно сложен процес на внедряване на съвременни технологии и програмни продукти. Процесът трябва да бъде съпроводен със смислено и целенасочено обучение. Очевидно е, че ще се търси най-подходящата технология на работа и това ще се прави в самите администрации.
 
Софтуерна група АКСТЪР предлага на вниманието на Ръководствата на администрациите, ползващи системите АКСТЪР, документа „Още няколко стъпки по пътеката на електронното управление”. Целта е  преходът от хартиения към дигиталния свят да се направи по-безболезнен за служителите и за администрацията Ви като цяло.


Софтуерна група АКСТЪР
Технически университет-София