АКСТЪР Детски градини
АКСТЪР Детски градини
 • Доставяне на суровини и материали /при въвеждане на стоките системата генерира складова разписка за доставка на суровини и материали
 • Складиране на доставените суровини и материали – поддръжка на партиди, многоскладова поддръжка – съхраняването на продуктите за всяка детска градина може да бъде в повече от един склад;
 • Производство - системата поддържа номенклатура с продукти, рецепти и за всеки продукт изчислява количествата материали, необходими за производството на определено количество от дадения продукт.
 • Генерира Лимитна карта - документ за изписване на необходими продукти от склад;
 • Изписване на суровини от склад с Лимитна карта и със складова разписка;
 • Складиране на готова продукция– генерира складова разписка за складиране на готова продукция;
 • Реазлизиране на готовата продукция, която се консумира от децата/възрастните хора в съответния дом;
 • Генерира документи за плащане на съответния престой за период от време;
 • Справки от общината - за цялостаната работа на всички обекти на територията на общината.

АКСТЪР Детски градини e системата за управление на хранителното производство на детски градини, домове за стари хора, социални домове. Целта е проследяване на целия процес по производството на хранителна продукция във всичките му аспекти и етапи. Системата е уеб базирана и осигурява работата на всички детски градини на общината.

Системата се състои от 6 модула:

 • „Склад”- обслужва дейностите по движение на суровини и материали в един склад
 • „Хранително производство”– управлява производството и склада
 • „Отчети и справки”
 • „Дневно меню”
 • „Клиенти и такси ” – дава информацията за клиентите и обектите свързани с тях;
 • „Уеб справки” –публикува информацията в интернет.

Системата може да работи и като отделно приложение, без изпращане на данни към централизирана база от данни, като по този начин може да се предлага и на независими обекти. Осигурява справки за състоянието на отделните обекти и определяне на дневно меню за всеки обект.