АКСТЪР е-услуги
АКСТЪР е-услуги
  • Интеграция с деловодна система на общината
  • Попълване и подаване на заявления за административни услуги по електронен път
  • Подписване на документи чрез КЕП
  • Различни методи за разплащане
  • Интеграция с ПИК на НАП

АКСТЪР е-услуги е комплексен продукт, който позволява посредством WEB браузер да  се регистрира  молба   за   електронна административна услуга към конкретна администрация. Регистрацията на молбата може да стане от дома, офиса или от друга администрация. 

Системата се предлага в два варианта:

  • При първия АКСТЪР е-услуги се интегрира във web портала на администрацията. Гражданите могат да  подават  заявките  за услуга директно към сайта на общината, а въведената информация директно се регистрира в документооборотната система.  
  • При втория вариант заявката за услуга се прави на сайта https://auslugi.com/, откъдето автоматично се предава към документооборотната система на съответната администрация. На практика това е централизиран портал за предоставяне на електронни административни услуги. След завеждането документът автоматично или ръчно се насочва по предварително установена технологична верига за съответната услуга.