Новини
Община Елин Пелин проведе тридневно обучение на служителите от администрацията, кметствата, детските градини и училищата.
13.11.2017

Обект на обучението беше внедряване на пълен електронен документооборот на територията на  общината. Осемдесет и четири специалисти от различни структурни звена на общината получиха възможност да работят в учебен режим с АКСТЪР ОФИС- Система за документооборот и управление на административните процеси.

Тестовото използване на двете технологии (хартиена и електронна)  ще продължи два месеца, а от 1.01.2018 г. в Общината спира използването на хартия за вътрешно-ведомствени документи.

Особено ентусиазирани са специалистите от детските градини и училищата, които за пръв път се запознават и имат възможност да работят със система от този клас. Те са уверени, че работата им ще стане по-ефективна и освен това ще бъдат намалени разходите на администрацията за консумативи.

Деловодителите на общината бяха обучени да получават и обменят документи по електронен път с други администрации. С това Община Елин Пелин вече има готовност за електронен документооборот съгласно технически протокол по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

На разположение на гражданите са и 27 електронни услуги, които са интегрирани със същата система.

Новост е и възможността към система АКСТЪР ОФИС на община Елин Пелин да се интегрират кметствата. Това ще позволи на жителите на кметствата да заявяват и да получават административни услуги в кметството си, без да се налага да пътуват до общината.