Новини

Софтуерна група Акстър предоставя промоционални условия за закупуване на софтуер по случай международния ден на архивите
14.05.2018

Уважаеми колеги,

По случай влизане в сила на Регламента за защита на личните данни  (25.05.2018) и международния ден на архивите  (9-ти юни) Ви предлагаме промоционално системата АКСТЪР БЕКЪП.

Системата осигурява възможност ежедневно, в извънработно време, да се архивира натрупаната през деня информация, да се криптира и да се съхранява в защитена облачна среда "Акстър Cloud".

В случай на тежка авария, сериозна вирусна атака или бедствие в еднодневен срок данните Ви ще бъдат възстановени към състоянието, което са имали в предишния ден.

Повече информация за продукта, можете да намерите тук.


Инструмент за изготвяне на месечна справка към ДАЕУ за документите, обменени по електронен път
02.05.2018

Софтуерна група АКСТЪР разработи специализирано приложение, което автоматично генерира изискваната от ДАЕУ месечна справка във формат на ексел файл. Приложението може да изтеглите от тук. Изтегленият архив трябва да се разархивира в папката на сървъра, където са инсталирани останалите приложения от фамилията АКСТЪР.


Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Правителството на Република България за развитие на електронното управление.
13.02.2018
Електронното управление не може да се постигне с еднократен акт или с директива. Това очевидно е достатъчно сложен процес на внедряване на съвременни технологии и програмни продукти. Процесът е съпроводен с обучение и итеративна промяна на технологията на работа в самите администрации.
Във връзка със задачата на Правителството на Р. България: „До 1 ноември 2018 г. всички администрации и техните териториални структури трябва да преустановят напълно хартиения обмен на документи.“  https://e-gov.bg/bg/news/70
Софтуерна група АКСТЪР предлага на вниманието на Ръководствата на администрациите, ползващи системите АКСТЪР, документа „Три реални стъпки към електронното управление
В документа сме показали посоката на пътя, по който конкретна администрация може да премине от „хартиената ера“ към съвременното дигитално общество. Избирайки верния път, администрацията ще може реално и в срок да изпълни задачите на Правителството.

Важно!!! Нулиране на новата година
22.12.2017

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС и погълнатият алкохол да е под допустимото за шофиране  ниво )

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:


Съобщение
04.12.2017
С писмо с регистрационен номер ДАЕУ 6099/30.11.2017 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление”,  се иска информация за наличните системи, вкл. АИС, работещи във Вашата администрация.

Община Елин Пелин проведе тридневно обучение на служителите от администрацията, кметствата, детските градини и училищата.
13.11.2017
Обект на обучението беше внедряване на пълен електронен документооборот на територията на  общината. Осемдесет и четири специалисти от различни структурни звена на общината получиха възможност да работят в учебен режим с АКСТЪР ОФИС- Система за документооборот и управление на административните процеси.