АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ
АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕАКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ
е специализирана уеб базирана система, разработена специално за администрациите, които се стремят да елиминират опашките от граждани.  

Тя дава възможност в приемните дни на ръководството и/или експертите от различните отдели бързо, лесно и ефективно да се планират срещите между специалистите от администрацията и гражданите в удобно и за двете страни време. Нещо повече, използвайки съвременни технологии, служителят може да проведе и видеоконферентна връзка със заявилият среща гражданин. Срещите могат да бъдат „явни“ или „виртуални“ под формата на видеоконферентна консултация по избрана от администрацията технология. Гражданите могат да запазят час за среща през сайта на администрацията или да позвънят на оторизиран специалист, който да запази час от тяхно име.Системата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ дава възможност на администрацията:

 • Да формира графици за приемното време на длъжностни лица, отговорни специалисти или отдели в общината;
 • Да планира часовото разпределение на всеки график, включвайки ден от седмицата, начало, край и продължителност на срещите, включително и обедните почивки;
 • Да формира групи от графици на различните специалисти в общината, с цел по-лесно търсене;
 • Отговорният специалист може да прегледа списъка със заявени срещи, изчакващи одобрение;
 • Отговорният специалист може  да се запознае с документа и преписката, по която гражданинът иска среща, използвайки своя акаунт в системата АКСТЪР ОФИС и номера на документа, който гражданинът е посочил;
 • Да одобрява или отказва заявена среща, посочвайки конкретна причината (това действие води до изпращане на известие до гражданина).
 • Да предложи линк на гражданина и да проведе видеоконферентна връзка.
 • Да записва часове на граждани, които са заявили желанието си по телефона или директно на гише в общината.

Системата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на гражданина:
 • Да се регистрира в портала с електронна поща, име, фамилия и телефон за връзка.
 • Да потвърди електронната си поща и активира акаунта си.
 • Да прегледа всички актуални графици на администрацията, разпределени по групи.
 • Да заяви желание за среща с администрацията в наличен свободен час и да попълни тема на срещата.
 • Да заяви желание за видеоконферентна връзка
 • Да прегледа заявени от него предстоящи и минали срещи.
 • Да откаже заявена среща и да попълни причина за отказ.
 • Да получава известие при всяка промяна в насрочена среща
 • При анулиране на среща от страна на администрацията, системата изпраща известие с причина за действието.
 • Да получи видеоконферентна консултация с безплатен програмен продукт.