АКСТЪР Темида
АКСТЪР ТЕМИДА
 

АКСТЪР ТЕМИДА е система, която създава и поддържа регистър на съдебните дела, водени от администрацията по един или друг повод. Системата е предназначена за специалистите от юридическите отдели/дирекции. Тя им позволява да работят в екип и осигурява проследяемост на процесите при водене на съдебните дела.

След регистрацията на заведено дело с участие на администрацията, АКСТЪР ТЕМИДА започва да го следи автоматично. При всяко стартиране на системата тя подсеща, ако не е назначен процесуален представител или ако администрацията няма информация за това, кога е следващото заседание.

АКСТЪР ТЕМИДА дава възможност за проследяване на хронологията на заседанията по всяко дело и какво е ставало на различните заседания.

Създадена е възможност за лесно регистриране на преминаване от едно дело към дело, което е негово продължение на по-горна инстанция. Проследяването на движението към по-горна инстанция дава възможност за наблюдение на един казус в различните свързани дела.

Предвидени са възможности за описание на процесуалните представители на администрацията за дадено дело, както и за тяхната смяна, а също така се проследява за тяхната заетост с дела и заседания.

АКСТЪР ТЕМИДА позволява да се извеждат различни справки, като потребителят сам избира критериите за подбор на информацията в справките.