Новини
Месец на киберсигурността под мотото: "Киберсигурността е споделена отговорност"
07.10.2021

Уважаеми колеги,

 

Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ координира на национално ниво „Европейския месец на киберсигурността“ с редица инициативи включени в календара от събития: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/cyber-europa

 

Както е известно, Софтуерна група АКСТЪР традиционно подкрепя полезните инициативи на ДАЕУ в областта на електронното управление.

Тази година, в месеца на киберсигурността, предоставяме промоционално за пробно използване за срок от два месеца продукта, АКСТЪР БЕКЪП, който до момента има 30 внедрявания в различни по размер администрации.

 

Ето по-важните подробности за системата АКСТЪР БЕКЪП:

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Системата архивира ежедневно и напълно автоматично всички важни за администрацията данни. Данните се съхраняват в облачно хранилище и при необходимост могат да бъдат възстановени в състоянието им 30 дни назад.

 

ТЕХНОЛОГИЯ: Всяка нощ специално приложение идентифицира променените файлове, архивира ги, криптира ги и ги пренася в специално облачно хранилище.

Технологията на архивиране гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.

 

АКСТЪР БЕКЪП осигурява:

 • Архивиране на множество целеви директории
 • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
 • Периодично извършване на архивите с възможност за настройка за интервал на архивиране
 • Възможност за архивиране на бази данни
 • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
 • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние
 • Автоматично пробно възстановяване на архивираните данни един път месечно, проверка за консистентност и интегритет на получения резултат и създаване на специален протокол за резултат от тестването.

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮВА:

 1. Безплатен анализ и определяне на обема на жизнено важните за работата на администрацията данни. Съхранението на архиви обхваща данните от базите на системите АКСТЪР, но е възможно този кръг да бъде разширен.
 2. Представяне на индивидуална оферта
 3. Сключване на договор, ако офертата бъде приета.
 4. Безплатно използване на услугата за срок от два месеца

Повече подробности можете да получите на тел. 029653469 или на office@acstre.com

 

 

Екип Киберсигурност“ на Софтуерна група АКСТЪР