Новини
"АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ"
25.01.2022

АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ в борба с COVID-19 и сезонния грип.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVUD-19 и с очакваното повишение на сезонната заболяемост, Софтуерна група АКСТЪР предлага уеб базирана услуга „АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“.

Услугата позволява на администрациите да организират ефективно срещите си с гражданите.  

Чрез нея в приемните дни на кмета и/или експерти от различните отдели се планират срещите с граждани в удобно и за двете страни време. Срещите могат да бъдат „явни“ или  „виртуални“ под формата на видеоконферентна консултация по избрана от администрацията технология. Гражданите могат да запазят час през сайта на администрацията или да позвънят на оторизиран специалист, който да запази час от тяхно име.

Услугата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на администрацията:

 • Да формира графици за приемното време на длъжностни лица, отговорни специалисти или отдели в общината.
 • Да планира часовото разпределение на всеки график: ден от седмицата, начало, край и продължителност на срещите, включително и обедните почивки.
 • Да формира групи от графици на различните специалисти в общината, с цел по-лесно търсене.
 • Отговорният специалист може да прегледа списъка със заявени срещи, изчакващи одобрение.
 • Отговорният специалист може  да се запознае с документа и преписката, по която гражданинът иска среща, използвайки своя акаунт в системата АКСТЪР ОФИС и номера на документа, който гражданинът е посочил.
 • Да одобрява или отказва заявена среща, посочвайки конкретна причината (това действие води до изпращане на известие до гражданина).
 • Да предложи линк на гражданина и да проведе видеоконферентна връзка.
 • Да записва часове на граждани, които са заявили желанието си по телефона или директно на гише в общината.

 

Услугата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на гражданина:
 • Да се регистрира в портала с електронна поща, име, фамилия и телефон за връзка.
 • Да потвърди електронната си поща и активира акаунта си.
 • Да прегледа всички актуални графици на администрацията, разпределени по групи.
 • Да заяви желание за среща с администрацията в наличен свободен час и да попълни тема на срещата.
 • Да заяви желание за видеоконферентна връзка
 • Да прегледа заявени от него предстоящи и минали срещи.
 • Да откаже заявена среща и да попълни причина за отказ.
 • Да получава известие при всяка промяна в насрочена среща
 • При анулиране на среща от страна на администрацията, системата изпраща известие с причина за действието.
 • Да получи видеоконферентна консултация с безплатен програмен продукт.
 
Демо версия на системата може да намерите на следния адрес:
При интерес към продукта, моля позвънете на тел. 02 965 3469 или пишете на мейл: office@acstre.com .
Заявките се изпълняват по реда на регистрацията им.