Новини
Нов интеграционен модул АКСТЪР е-ПЛАЩАНИЯ
28.04.2022
Уважаеми колеги и партньори,

Софтуерна група  АКСТЪР има удоволствието да Ви  представи новия интеграционен модул АКСТЪР е-Плащания.

АКСТЪР е-Плащания осъществява двупосочна комуникация между системата за документооборот АКСТЪР ОФИС и системата за електронни разплащания на държавната администрация pay.egov.bg, като по този начин за всяко регистрирано в АКСТЪР ОФИС заявление за услуга може да бъде генерирана заявка за плащане в pay.egov.bg. Заявителят на услугата ще бъде известен за задължението посредством системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) на МЕУ и ще може да заплати дължимото през системата за електронни разплащания на МЕУ pay.egov.bg.

Посредством АКСТЪР е-ПЛАЩАНИЯ администрацията ще получи своевременно информация, че дадено задължение е платено и съответно ще може да започне изпълнението на самата услуга.

Чрез модула АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ администрацията ще получи заявленията за електронни услуги и документи от гражданите и бизнеса директно в системата АКСТЪР ОФИС. Също така, чрез него изготвените документи (удостоверения) се изпращат към граждани/бизнеса директно през системата АКСТЪР ОФИС само с няколко клика на мишката. Работата с модула не се изисква служителите да разполагат с допълнителна идентификация (КЕП или ПИК на НАП).

АКСТЪР RegiX е модулът който дава възможност на служителите,  изпълняващи услугите директно да изтеглят необходимите данни от централните регистри на държавната администрация, като тези данни станат част от преписката по обработката на услугата. Използвайки модула АКСТЪР RegiX вече НЕ е необходимо за всяка отделна справка в RegIX да се въвеждат данни като „Идентификация на служител“, „Длъжност“, „Номер на преписка, по която се изисква справката“, „Правно основание“ и т.н. Системата АКСТЪР ОФИС изпраща напълно автоматично тези данни към RegIX при самото изготвяне на справка. Освен това, справката-резултат, получена от RegIX, автоматично се съхранява и обработва от системата АКСТЪР ОФИС.

Използването на комплекса модули АКСТЪР е-ПЛАЩАНИЯ + АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ + АКСТЪР RegiX  значително ще улесни и автоматизира работата на служителите, ще повиши качеството на обслужването и предоставяните от Вашата администрация услуги.


При интерес може да бъде заявена демонстрация на предлаганите продукти и/или бъде получена оферта на тел. 02/9653469 или  office@acstre.com.


Екип
е-управление


СГ АКСТЪР