Новини
Министерство на електронното управление и Техническият университет – София сключиха Споразумение за сътрудничество.
12.02.2023

Министерство на електронното управление и Техническият университет – София сключиха Споразумение за сътрудничество. Споразумението беше подписано от министър Георги Тодоров и от  ректора на Технически университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов. От страна на Министерство на електронното управление на срещата присъстваха Константин Азов, началник на политическия кабинет на министъра и Петър Кирков - национален координатор по киберсигурност за България, а от страна на Техническия университет – София, ректорското ръководство. 

 Споразумението предвижда двете институции да си сътрудничат при подготовката на кадри за нуждите на държавната администрация в областта на електронното управление в полза на гражданите и бизнеса.

 След като запозна гостите със структурата, образователните и научно-изследователските дейности на Техническия университет – София, проф. Кралов допълни: „Изключително съм радостен, че Техническият университет – София и Министерството на електронното управление ще си сътрудничат в една такава динамична и важна за страната ни област, като цифровизацията, която променя изцяло, както държавното управление, така и начина на работа на фирмите. Ние предлагаме обучение на най-високо ниво по модерни специалности, като киберсигурност, изкуствен интелект, анализ на данни, компютърно и софтуерно инженерство и др. Залагаме на проектно-ориентираното и казусно обучение по теми, зададени ни от бизнеса, а нашите студенти провеждат своите практики в реална работна среда и придобиват нужните им умения. Ние сме водещото висше техническо училище в страната и региона, част от Европейския технологичен университет, алианс от осем университета, предлагащ възможност за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома. Ние създаваме техническия елит на обществото, а сключеното споразумение ще ни даде възможност да изпълним и своя социален ангажимент - да подпомагаме държавната администрация. От нашето сътрудничество очаквам синергиен ефект чрез тясното обвързване на обучението с научно-изследователската дейност, съобразно нуждите на обществото и индустрията“.

В отговор министър Тодоров заяви: „Подписването на това споразумение е израз на нашите сериозни очаквания за ползотворно партньорство с Техническия университет – София, за да могат студентите да получат едно високо ниво на образование, което да отговаря на предизвикателствата на нашето време. Надявам се един ден, те да работят в държавната администрация, прилагайки своите знания и умения в полза на обществото. Особено актуален е проблемът за киберсигурността, както за държавното управление, така и за бизнеса. Пожелавам на Техническия университет – София и в бъдеще да продължава да подготвя висококвалифицирани професионалисти, от които нашата страна има нужда.“

Министър Георги Тодоров и проф/ Иван Кралов
След това гостите разгледаха лабораториите в Националния център по мехатроника и чисти технологии – кампус „Студентски град“ и останаха силно впечатлени от модерното оборудване, постигнатите успехи и бъдещите планове за работа на изследователите.
Срещата приключи с пожелание за успешно, дългосрочно сътрудничество между Министерство на електронното управление и Техническия университет – София по всички актуални теми от взаимен интерес. 
Оригиналът на съобщението е тук.