Новини
„30 дни в подготовка срещу Ковид“
22.07.2022

Уважаеми колеги,

Новата КОВИД вълна е вече факт. Надяваме се да бъде по-лека и не така смъртоносна.

Готвят ли са администрациите за новата вълна?

СГ АКСТЪР обявява нова инициатива: „30 дни в подготовка срещу Ковид“. Целта ни е да дадем възможност при облекчени условия (20% отстъпка) да се внедрят две групи продукти:

  1. Продукти, ограничаващи директния контакт на администрацията с гражданите:

АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ е система, която позволява гражданите за заявят желание за дистанционна консултация (среща) с администрацията, да изберат с кого и кога искат да се срещнат и да проведат (видео или гласова) срещата в съгласувания интервал от време.

АКСТЪР е- УСЛУГИ  позволява административните услуги да бъдат заявявани и получавани по електронен път от гражданите.

Интеграционни модули, които осигуряват работата на служителите с продуктите на ДАЕУ/МЕУ:

 

  1. Продукти, чрез които служителите в администрацията могат да работят дистанционно. Промяната на работното място изисква промяна в мисленето, както на ръководителите, така и на специалистите.
  • Изграждане на пълноценно отдалечено работно място (на основата на домашния компютър или лаптоп). Тази възможност позволява на служителя да ползва от дома си всички програми, които са инсталирани на служебния компютър
  • Осигуряване на дистанционен/мобилен достъп до документооборотната система чрез модула АКСТЪР WEB ОФИС

Инициативата ще продължи до 22.08.2022 г. и обхваща както отстъпка от 20% в цената, така и възможност за отложено плащане, при условие, че такива разходи не са планирани за тази финансова година

Екип „E-управление"

СГ  АКСТЪР